חן פיננסים

רגולציית הלבנת הון

הלבנת הון היא הניסיון להסתיר ולהסוות את מקורו או זהותו של ממון מסוים שהושג בדרך בלתי חוקית, ובכך להפוך אותו ל"כסף לגיטימי". הלבנת הון היא עבירה פלילית בכל מדינות העולם וכן בישראל, והוא נאכף כחלק  מחוק איסור הלבנת ההון. כיום, החוקים והרגולציות על הלבנת הון מוסדרות ע"י ארגון גלובלי בשם FATF – Financial Action Task Force. 

הלבנת הון פוגעת רבות בכלכלה, בשלטון ובמוניטין של המדינה וזו הסיבה לדגש הרב שנותנות מדינות רבות למאבק בה. כמו כן, הלבנת הון מעודדת פשיעה כי זו הדרך היחידה בה עבריינים יכולים להנות מהכסף שהשיגו בדרכים בלתי חוקיות.

לפי ההערכות האחרונות, שיעורו המוערך של שוק הלבנת הון בעולם עומד על כ2%-5% מהתוצר העולמי הגולמי. מדינות העולם וביניהן ישראל העלו לאחרונה את רף הדרישות שלהן על מנת על מנת להתמודד עם הבעיה החמורה הזו שאליה נלווין גם סיכונים הקשורים בכספי טרור.

פעולה של הלבנת הון לרוב תכלול את שלושת השלבים הבאים:

  1. שלב ההשמה– השלב בו הכסף שמקורו בפשיעה מוחדר אל תוך המערכת הפיננסית.
  2. שלב הריבוד– השלב בו העבריין יבצע כל מיני פעולות שמטרתן לטשטש ולהסוות את מקור הכסף.
  3. שלב ההטמעה– השלב בו הכסף נמשך בצורתו החדשה, "הנקייה", וניתן לעשות בו שימוש ככסף רגיל. 

מצב החוק בישראל

הדרך להסדרת החקיקה נגד הלבנת הון בישראל הייתה ארוכה, אך לבסוף נחתם חוק איסור הלבנת הון באוגוסט 2000. לאחר מכן, בשנת 2002, הוקמה "הרשות לאיסור הלבנת הון". בשנת 2004 שינתה הרשות את שמה ל"רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור" בשל הזיהוי של הלבנת הון עם כספים המוזרמים לארגוני טרור. 

מוסדות פיננסים שונים מסתמכים על המוניטין שלהן על מנת לבנות עסק שיפרח וישגשג. במידה ונמצא כי נעשה שימוש בשירותים הפיננסים של העסק על מנת להלבין הון, המוניטין של העסק עלול להיפגע קשות. זו הסיבה שמניעת הלבנת הון ושיתוף פעולה עם הרשויות הן אינטרס חשוב מאוד של כל חברה הנותנת שירותים חוץ בנקאים כגון "חן פיננסים". 

פעולות הרגולציה הקבועות החלות על גופים נותני אשראי כוללות:

  • חובת זיהוי ואימות פרטי הלקוח: חובת ביצוע "הליך הכרת הלקוח" במידה והלקוח מקבל אשראי של מעל 50,000 ש"ח, חובת זיהוי פנים מול פנים במתן האשראי בפעם הראשונה.
  • חובת דיווח על העברות כספיות של אותם לקוחות (בתנאים מסוימים).
  • חובת קיום בקרה שוטפת של מקבל השירות.
  • חובת בדיקת פרטי הזהות של הלקוח אל מול רשימת אנשי ארגוני טרור מרכזיים. 
  • חובת קביעת מדיניות בנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. 

"חן פיננסים" מעסיקה יועץ רגולציה שתפקידו לבצע את פעולות הפיקוח שנקבעו בחוק ומיועדות לגופים נותני אשראי. 

צו איסור הלבנת הון לנשא 2018

צו איסור הלבנת הון לנשא 2021 עדכון קובץ תקנות 9267

חוק צמצום השימוש במזומן 180318

חוק אשראי הוגן 170809

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם»

מאמרים אחרונים

נגישות